PC-försäljningen ökar

Antalet sålda pc:s i världen ökar, för första gången på fem år. Ökningen är inte stor, men alla är förvånade, t.o.m. de som har till uppgift att analysera den digitala marknaden.

Företaget IDC, som analyserar marknaden, har färdigställt sin summering av det första kvartalet 2017. I denna syns en svag ökning, på 0,6 %, jämfört med motsvarande period föregående år. Dessa siffror ska dock sättas i relation till de två föregående åren: 2015 minskade försäljningen med 10,6 %, och 2016 med 6 %, skriver Computer Sweden. Försäljningen kulminerade 2011, men sedan dess har konkurrensen från plattor och smarta telefoner ökat. Dessutom har produkternas livscykler blivit längre, vilket också bidragit till en minskad försäljning.

Nu är det dock dags för många företag att uppdatera sina maskinparker, och detta har redan börjat synas i försäljningsstatistiken. De andra enheterna har heller inte ersatt pc:n, även om de också bidragit till att det går längre och längre tid mellan datorinköpen. Det första kvartalets försäljning är den första ökningen sedan 2012.

Bilden är dock inte entydig. Det andra stora företaget på analysområdet av denna marknad, Gartner, gör en annan bedömning och kommer fram till att försäljningen minskade med 2,4 %. Skillnaden beror bl.a. på att Gartner inte räknar med Chromebooks i sin analys.

Vem är störst?PC-användare

Vilken eller vilka tillverkare är det då som agerar draglok på pc-marknaden? Återigen beror det på vilken analys man väljer att läsa. Enligt IDC har HP haft det starkaste första kvartalet, medan Gartner ger kronan till Lenovo. Lenovo gick om HP 2013, och även om det är osäkert vem som sålde mest det aktuella kvartalet så är marginalerna små mellan dem.

Det råder också en brist på vissa komponenter, vilket håller tillbaka försäljningen eftersom det resulterar i högre priser. Att försäljningen trots det ökar beror som tidigare nämnts på att många företag gör nyinköp, och företag är mindre priskänsliga än privatpersoner.

För den som är nyfiken på hur det ser ut längre ned på topplistan kan nämnas att Dell kommer på tredjeplats, följt av Apple och Acer.